logo

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN DỰ ÁN CHUNG CƯ SUN SQUARE – SỐ 21 LÊ ĐỨC THỌ

    • THANH TOÁN LINH HOẠT, TẠO THUẬN LỢI NHẤT CHO QUÝ KHÁCH HÀNG
    • Đối với những căn A3 & A5 quý khách thanh toán 55% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà, phần còn lại quý khách sẽ thanh toán trong khoảng 8 tháng sau khi nhận nhà (  quý khách nhận nhà vào ở sau 8 tháng mới phải đóng số tiền còn lại)
    • Đối với những căn hộ còn lại sẽ thanh toán 70% giá trị căn hộ đến khi nhận nhà, phần còn lại sẽ thanh toán trong khoảng 8 tháng sau khi nhận nhà (  quý khách nhận nhà vào ở sau 8 tháng mới phải đóng số tiền còn lại)