logo

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ TÒA A

Thap A - A8

Thap A - A5

Thap A - A6

Thap A - A7

Thap A - A3

Thap A - A4

Thap A - A1

Thap A - A2

 

MẶT BẰNG CHI TIẾT CĂN HỘ TÒA B

 

Thap B - B1

Thap B - B2

Thap B - B3

Thap B - B4

Thap B - B5

Thap B - B6