logo

CHÍNH SÁCH VAY VỐN

Chương trình lãi suất vay vốn ưu đãi tại dự án Sun Square:


Vay ưu đãi Ngân hàng HDBank

Chính sách Chi Tiết
Tỷ lệ vay tối đa 85% Giá trị căn hộ ( đã bao gồm VAT )
Thời hạn vay vốn Tối đa 25 năm kể từ ngày giải ngân
Lãi suất vay vốn – 5.99%/năm trong 12 tháng đầu tiên

– Lãi suất năm tiếp theo = Lãi suất tham chiếu 7.2%/năm + biên độ 3.6%/năm

Phí trả nợ trước hạn – 2 năm đầu tiên: 3%

– Năm thứ 3: 2%

– Năm thứ 4: 1%

– Năm thứ 5: Không phạt trả nợ trước hạn

Vay ưu đãi Ngân hàng MB

Chính sách Chi tiết
Lựa chọn 1 Lựa chọn 2
Tỷ lệ vay tối đa 70% Giá trị căn hộ ( đã bao gồm VAT)
Thời hạn vay Tối đa 20 năm kể từ ngày giải ngân
Lãi suất vay vốn 5.5%/ năm trong 12 tháng đầu tiên

– Lãi suất năm tiếp theo = LS tham chiếu 7% + biên độ 4%/năm

 6.5%/năm trong 24 tháng đầu tiên

– Lãi suất năm tiếp theo = LS tham chiếu 7% + biên độ 4%/ năm

Phí trả nợ trước hạn – 2 năm đầu : 2%

– Năm 3,4: 1.5%

– 2 năm đầu : 2%

– Năm 3,4: 1.5%